Учебные материалы


на період сесії з 17.10.2011р. до 30.10.2011р.Карта сайта wagoio.ru

для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Психологія»

на період сесії з 17.10.2011р. до 30.10.2011р.

Дата Група Пс-1 Група Пс-32, Пс-43 Група Пс-2 Група Пс-42 Пн. З б о р и с т у д е н т і в з а о ч н о ї ф о р м и н а в ч а н н я 17.10 Логіка (л) в.Родзен О.А. Педагогічна психологія (л) доц.Квашук О.В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Прикладна математика (л) доц.Пастушок Г.С. (дистанційне вивчення курсу) Педагогічна психологія (л) доц.Квашук О.В. Практикум з загальної психології (пр) доц. Квашук О.В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Вт. Основи біології та генетики людини (л) доц.Лисиця А.В. 18.10 Основи біології та генетики людини (л) доц.Лисиця А.В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Вікова психологія (л) доц.Шугай М.А. Іноземна мова в.Белявська О.О. Практикум з загальної психології (іспит) доц. Квашук О.В. Зоопсихологія (іспит) доц.Лисиця А.В. Ср. Логіка (л) в.Родзен О.А. 19.10 З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (л) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Іноземна мова в.Белявська О.О. Прикладна математика (л) доц.Пастушок Г.С. (дистанційне вивчення курсу) Чт. Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях (залік) ст.в.Карчевський І.Р. 20.10 Практикум з загальної психології (пр) доц. Квашук О.В. Основи екології (л) в.Гриник Н.П. Вікова психологія (л) доц.Шугай М.А. Практикум з загальної психології (пр) доц. Квашук О.В. Вікова психологія (пр) доц.Шугай М.А. Іноземна мова в.Белявська О.О. Прикладна математика (л) доц.Пастушок Г.С. (дистанційне вивчення курсу) Вікова психологія (пр) доц.Шугай М.А. Пт. Українська мова (за проф. спрямуванням) (л) в.Ткач О.П. Психологія успіху (залік) в.Мельник Н.М. 21.10 З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (л) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Логіка (л) в.Родзен О.А. Педагогічна психологія (л) доц.Квашук О.В. З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (л) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Педагогічна психологія (л) доц.Квашук О.В. Практикум з загальної психології (пр) доц. Квашук О.В. Психологія сім’ї (л) доц.Матласевич О.В. (дистанційне вивчення курсу) Сб. Українська мова (за проф. спрямуванням) (пр) в.Ткач О.П. Прикладна математика (пр) доц.Пастушок Г.С. (дистанційне вивчення курсу) Педагогічна психологія (пр) доц.Квашук О.В. 22.10 Українська мова (за проф. спрямуванням) (пр) в.Ткач О.П. Прикладна математика (пр) доц.Пастушок Г.С. (дистанційне вивчення курсу) Педагогічна психологія (пр) доц.Квашук О.В. Практикум з загальної психології (пр) доц. Квашук О.В. Педагогіка (л) доц. Гандзілевська Г.Б. З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (пр) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Педагогіка (л) доц. Гандзілевська Г.Б. Психологія сім’ї (л) доц.Матласевич О.В. (дистанційне вивчення курсу) Психологія сім’ї (л) доц.Матласевич О.В. (дистанційне вивчення курсу) Нд. 23.10 Пн. З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (пр) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Логіка (пр) в.Родзен О.А. Педагогічна психологія (пр) доц.Квашук О.В. 24.10 З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (пр) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Педагогічна психологія (пр) доц.Квашук О.В. Іноземна мова в.Белявська О.О. Загальна психологія (іспит) доц.Матласевич ОВ Вт. Культурологія (залік) доц..Маключенко В.І. Психофізіологія (іспит) доц.Лисиця А.В. 25.10 Основи біології та генетики людини (л) доц.Лисиця А.В. Педагогіка (пр) доц. Гандзілевська Г.Б. Основи біології та генетики людини (пр) доц.Лисиця А.В. Педагогіка (пр.) доц. Гандзілевська Г.Б. Основи біології та генетики людини (пр) доц.Лисиця А.В. Психологія сім’ї (пр) доц.Матласевич О.В. (дистанційне вивчення курсу) Психологія сім’ї (пр) доц.Матласевич О.В. (дистанційне вивчення курсу) Ср. Посягання на життя як психологічна проблема (залік) в.Мельник Н.М. 26.10 Основи демографії (л) в.Костів О.М.(дистанційне вивчення курсу) Основи екології (пр) в.Гриник Н.П. Психодіагностика (л) в.Гуменюк У.І. Іноземна мова в.Белявська О.О. Історія України (іспит) ст..в.Конопка Н.О. Психодіагностика (л) в.Гуменюк У.І. Українська мова (за проф. спрямуванням) (пр) в.Ткач О.П. Іноземна мова в.Белявська О.О. Психодіагностика (л) в.Гуменюк У.І. Чт. Вступ до спеціальності (л) доц.Кобера А.В. Політологія (л)доц.Ковальчук ВБ. 27.10 Вступ до спеціальності (л) доц.Кобера А.В. Політологія (л)доц.Ковальчук ВБ. Вікова психологія (л) доц.Шугай М.А. З а г а л ь н а п с и х о л о г і я (л) д о ц. М а т л а с е в и ч О. В. Практикум з загальної психології (іспит) доц. Квашук О.В. Арттерапія (залік) доц.Кобера А.В. Пт. Захист курсових робіт доц.Шугай М.А., доц..Матласевич О.В., доц..Квашук О.В. доц..Гандзілевська Г.Б. 28.10 Вступ до спеціальності (л) доц.Кобера А.В. Політологія (л) доц.Ковальчук ВБ. Психодіагностика (л) в.Гуменюк У.І. Вступ до спеціальності (пр) доц.Кобера А.В. Політологія (пр) доц.Ковальчук ВБ. Психодіагностика (пр) в.Гуменюк У.І. Вступ до спеціальності (пр) доц.Кобера А.В. Політологія (пр) доц.Ковальчук ВБ. Психодіагностика (пр) в.Гуменюк У.І. Сб. Основи демографії (пр) в.Костів О.М.(дистанційне вивчення курсу) Психодіагностика (л) в.Гуменюк У.І. 29.10 Основи демографії (пр) в.Костів О.М.(дистанційне вивчення курсу) Психодіагностика (пр) в.Гуменюк У.І. Психодіагностика (пр) в.Гуменюк У.І. Психодіагностика (пр) в.Гуменюк У.І. Нд. 30.10

Загрузка...edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная