Іншомовні мовленнєві вміння – складники мовленнєвої компетенції молодших школярів
Учебные материалы


Іншомовні мовленнєві вміння – складники мовленнєвої компетенції молодших школярівКарта сайта pashto.ca
Ставити запитання різних типів за зразком. Відповідати на них за зразком. Реагувати на репліки вчителя / учнів за зразком. Висловлювати (не)згоду, пробачення, співчуття, радість, (не)схвалення, пропозиції, позитивне / негативне ставлення, відмову за зразком. Вести діалог–розпитування за зразком. Вести діалог за формами: запитання–відповідь, твердження–згода/незгода, привітання – відповідь. Реагувати на репліки вчителя/учнів. Вести діалог етикетного характеру (діалог–розпитування, діалог–домовленість, діалог–обмін думками) у стандартних ситуаціях спілкування. Створити мікродіалог, виступаючи в певних ролях. Починати розмову, використовуючи ініціативну репліку. Правильно й швидко реагувати на репліку співрозмовника реактивною реплікою. Вести діалог етикетного характеру (діалог–розпитування, діалог–домовленість, діалог–обмін думками) у стандартних ситуаціях спілкування. Укласти мікродіалог, виступаючи в певних ролях.
Читання
Читати мовчки короткі тексти. Розуміти нескладні автентичні різнопланові тексти. Читати мовчки з повним розумінням короткі тексти. Розуміти нескладні автентичні різнопланові тексти, написи. Розуміти мову ігор, загадок, кросвордів, гри слів. Читати мовчки з повним розумінням короткі тексти. Розуміти основний зміст автентичних різнопланових текстів. Розуміти деталі тексту, підбираючи назву тексту, передаючи розвиток подій. Розуміти мову ігор, загадок, кросвордів, гри слів.
Письмо
Самостійно складати речення на основі вербальних чи зорових опор. Писати адресу, оголошення. Оформити лист, листівку-вітання. Писати диктанти різних типів. Писати адресу, оголошення. Оформити лист, листівку-вітання. Писати диктанти різних типів. Описати предмет, особу, явище.Відповідно наведені в табл. 1.2 мовленнєві вміння в чотирьох видах іншомовної мовленнєвої діяльності й складають об’єкти практичної мети на кожному з трьох років іншомовної освіти молодших школярів.

З метою уточнення змісту іншомовної мовленнєвої компетенції молодших школярів ми звернулися до програмно-методичних матеріалів навчання ІМ й іншомовної культури в початковій школі в багатомовних школах [397; 398]. Представимо у табл. 1.3 перелік мовленнєвих умінь молодшого школяра, сукупність яких складає зміст його мовленнєвої компетенції.

Таблиця 1.3edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная